dijous, 9 de maig de 2013

Un país insatisfet

Mirant l'Informe sobre Desenvolupament Humà 2013 del PNUD pots veure que Togo se situa en la posició 159 del total de 186 països considerats respecte l'índex de desenvolupament humà (IDH), un índex que engloba aspectes educatius, sanitaris i econòmics. Togo es troba dins el grup de països de desenvolupament baix amb una esperança de vida de 57,5 anys, una escolaritat de 5,3 anys de mitjana i uns ingressos anuals (PIB per càpita) de 928$. Per tenir una referència al mateix informe Espanya ocupa el lloc 23 amb una esperança de vida de 81,6 anys, una escolaritat de 10,4 anys i uns ingressos anuals de 25.947$. 

D'acord amb aquest informe, doncs, Togo té 27 països per darrera seu en situació aparentment pitjor que ell entre els quals Haití (que ocupa la posició 161), Etiòpia (173) i Malí (182).Tanmateix, però, el que em crida l'atenció és que la seva població se sent la més insatisfeta del món, més fins i tot que en aquests altres països.

En una anàlisi més detallada de l'informe es comenta que es va realitzar una enquesta mundial Gallup entre els anys 2007-2011 en què, a una mostra de població de tots els països del món se'ls va demanar que expressessin quin era el seu grau de satisfacció general amb la vida. La pregunta deia: "en una escala de 0 a 10 on el 10 representa la millor vida possible per a vostè i el 0 la pitjor, en quin graó se sent en aquest moment de la seva vida?" La resposta mitjana per part de la representació togolesa va ser de 2,8 la més baixa de tot el món, per sota de països que es troben en guerra o sotmesos al càstig de grans desastres naturals. Per seguir amb les referències, a Haití, Etiòpia o Malí la puntuació va ser de 3,8; 4,4 i 3,8 respectivament. La mitjana de l'Àfrica Subsahariana de 4,4. A Espanya de 6,5. I els més satisfets del món van ser els holandesos i noruecs (7,6) i els danesos (7,8). 

Possiblement aquesta percepció d'insatisfacció té a veure amb el treball. El 42,4% dels togolesos, menys de la meitat, valoren bé el seu treball i només tenen per darrera els senegalesos (42,2%) i els malgaixos de Madagascar (38,0%). La mitjana subsahariana és del 56,2%. A dalt de tot austríacs (94,1%), holandesos (94,5%) i tailandesos (96,3%)!!! 

A Espanya el 85,7% d'espanyols va contestar que estava satisfet amb la seva feina. Potser el més difícil va ser trobar qui en tenia per poder fer-li la pregunta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols compartir el que penses...

Fotografia de capçada: Guineu (Vulpes vulpes). Vall de Cardós (Pallars Sobirà). Autor: Ignasi Oliveras